Đào Hồng Lan » Ý kiến Thủ tướng

Xử lý vấn đề báo nêu về thuế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Tài chính kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề báo nêu liên quan đến lĩnh vực thuế. Ảnh minh họa Trước đó, Báo Saigon Times ngày 24 tháng 7 năm 2018 phản ánh “Có tình trạng doanh nghiệp chấp nhận nợ thuế và chịu phạt chậm nộp vì còn thấp hơn lãi...

03/08/2018 6:17 pm

Bãi bỏ một số văn bản QPPL lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 31/2018/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng. Ảnh minh họa Các văn bản bị bãi bỏ gồm: Quyết định 135/2000/QĐ-TTg ngày 28/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển...

03/08/2018 6:10 pm